MENÜ

BÓNOM ZUG HORGÁSZNYARALÓ

TUDNIVALÓK, HÁZIREND

TUDNIVALÓK ÉS HÁZIREND

 • GYEREK kedvezmény nincs, mert a gyerekek ingyenesen nyaralnak! (6 éves korig)
 • 6 személynél többet a kényelmi és higiéniai igények miatt nem tudunk fogadni !
 • Mozgássérültet az EURÓPAI UNIÓS NORMÁK SZERINT NEM TUDUNK FOGADNI!
 • A nyaraló udvarában a SÁTOR FELÁLLÍTÁS TILOS!
 • A nyaralóban be nem jelentett, idegenforgalmi adót nem fizető vendég akit az üdülővendég meghívott, csak 9-18 óra között tartózkodhat ! Az Önkormányzat éjjel is ellenőrizhet, ezért a be nem jelentett vendég idegenforgalmi adóját és az 50 000 Ft büntetést a nyaraló bérlőjére hárítom !
 • Gyomaendrődön az Önkormányzat rendelete alapján idegenforgalmi adót kell fizetni, melyet az ár nem tartalmazza!
 • 18 éven felüli személyeknél, vendégéjszakánként 350.- Ft
 • Szemétszállítás: egyénileg a kihelyezett konténerbe történik! Csak nagyméretű nylon zsákban helyezhető ki!
 • A nyaraló elfoglalása az adott napon 14 órától lehetséges. Elhagyása 11 óráig.
 • A nyaraló bérlete nem 24 óra, déli 12 órakor már új nap kezdődik! Az idegenforgalmi adót (KURTAXA) ettől az időponttól számítják! Az idegenforgalmi adót a tulajdonosnál kell befizetni, de az Önkormányzat bevétele.
 • A nyaraló bérletét a beköltözéskor előre kell fizetni! Idő közbeni módosítás esetén a tulajdonos a kifizetett összegből nem térít vissza! Ügyviteli bizonylatok csak nehezen javíthatók! Az ellenőrzés nem fogadja el a módosítást!
 • Hivatalos számlát tudok adni, külön adószámmal rendelkezem!
 • Előzetes lefoglalás esetén Postai csekken, vagy átutalással 30 % foglalót kérek, melyről visszaigazolást adok !
 • Lemondás, ha a kért időpont előtt 60 nappal történik a teljes összeg visszafizetésre kerül a postaköltség felszámításával.  Ha 60 napon belül az adott időre sikerül más vendéget szerezni a foglaló 80%-át visszafizetem, ha nem veszett a foglalás összege.
 • Saját hibámból történő nem teljesítésnél, ha nem tudják igénybe venni a nyaralót, az előleg 1,5 szeresét fizetem vissza.
 • Elemi kár, csőtörés – rajtam kívülálló ok miatt történő meghiúsulásnál nem jár kártérítés!
 • Amennyiben a lefoglalás hosszabb időre szól, de a vendég csak a ház elfoglalásakor közli, hogy kevesebb időt akar tartózkodni, a meghiúsulásért a teljes díjat számítom fel!
 • Rongálás, károkozás árát a bérbevevő köteles megtéríteni, vagy pótolni!
 • Természetesen ez a meghibásodásból adódó károkra nem vonatkozik!
 • Igény esetén beköltözéskor leltárt veszünk fel!
 • Gyermekek részére homokozó nincs, mert a jogszabályok nagyon szigorúak. Ez vonatkozik a gyerek játékokra is !
 • Sokan nem tudják, ahol a tulajdonos nem tartózkodik ott, miért nem adnak ki 4 napnál kevesebb időre házat . Mivel a tulajdonosok vidéken laknak, az üzemanyag költséget bele kell kalkulálni.
 • Rövidebb időre, ezért a két-három éjszakás házbérlet értelemszerűen drágább!
 • FIGYELEM! A beépített készülékek a szabványoknak megfelelnek!
 • Az esetleges balesetekért amelyek szakszerűtlen kezelésből adódnak felelősséget nem vállalok!
 • Félreértések elkerülése végett minden engedéllyel rendelkező szállásadónak a vendég tudomására kell hozni ezeket a szabályokat !

Sajnos egyesek nagyon nagyvonalúan értelmezik a nyaralást ! A szabályok célja, hogy egy üdülőhelyen kultúremberként viselkedjenek, a sokszor magukból kivetkőzött emberek.

Üdvözlettel és köszönettel!

Vincze Attila 

Asztali nézet